STORNO PODMÍNKY

Nezrušená nevyužitá objednávka brání v ošetření dalších pacientů, kteří musí čekat na pozdější termíny. Proto si při nedostavení se k ošetření bez včasné omluvy vyhrazujeme právo účtovat storno poplatky. Pomáháme tímto pacientům, kteří potřebují co nejbližší termín, a my jim jej takto někdy zbytečně nemůže nabídnout.

Zrušit domluvený termín můžete prostřednictvím telefonátu na číslo +420 773 063 370,
e-mailem vivadent@seznam.cz nebo osobně.

  • Zrušení minimálně 2 pracovní dny před termínem návštěvy je zdarma.
  • Zrušení termínu z důvodu akutní nemoci (i méně než 2 pracovní dny předem) je zdarma v případě neprodleného informování a doložení potvrzení lékaře nebo kopie o pracovní neschopnosti.
  • Zrušení termínu méně než 2 pracovní dny předem nebo nedostavení se bez omluvy: 500 Kč/15 min objednávky